slim
samen
werken

Wat doet een Product Owner? 5 taken + animatie video en template

Binnen een Scrum team worden verschillende rollen onderscheiden, zo heb je de Scrum Master, de leden van het Development Team en de Product Owner. Laatstgenoemde neemt de communicatie tussen de stakeholders en het team op zich en heeft de taak zoveel mogelijk waarde te geven aan het eindproduct. Maar hoe gaat de Product Owner te werk? Met welke verantwoordelijkheden moet de Product Owner rekening houden? En over welke kwaliteiten moet hij beschikken? Lees hier meer over de functie van Product Owner.

ASG_alg-Product Owner

1. Zorgen voor een soepele samenwerking met het Development Team en de Scrum Master

Om een succesvol (deel)product op te kunnen leveren zal de Product Owner nauw contact moeten houden met zowel de leden van het Development Team, als de Scrum Master. Omdat de Product Owner slechts bepaalt wat er moet gebeuren, krijgt het zelforganiserende Development Team de vrije keuze om te bepalen hoe het product tot stand gaat komen. Het komt wel eens voor dat de Product Owner een voormalig projectleider is geweest, het kan dan erg wennen zijn om geen invloed uit te oefenen op de werkwijze van het Development Team. Toch is het belangrijk dat de Product Owner geen onderdeel uitmaakt van het team en zich focust op het nemen van belangrijke besluiten binnen het lopende project. Doordat deze keuzes door één persoon worden genomen, ontstaan er geen discussies over de prioriteit van bepaalde taken en ontstaat er een soepeler werkproces.

2. De wensen van de klant in kaart brengen

De Product Owner heeft als taak de communicatie aan te gaan met alle stakeholders om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de voorwaarden waaraan het product moet voldoen. Het is aan de Product Owner om te bepalen hoe vaak dit contact plaats dient te vinden, een juiste balans is hierbij belangrijk. Er is altijd maar één Product Owner binnen een Scrum team, het is tevens mogelijk dat de klant of opdrachtgever deze rol zelf op zich neemt. Wat het belangrijkste is, is dat het belang van de klant altijd voorop staat.

3. Bewaken van de vordering van het project

Een belangrijke taak van de Product Owner is het regelmatig verzorgen van feedback momenten, zoals de review meeting aan het einde van een sprint. De Product Owner nodigt alle stakeholders uit voor een bespreking waarbij het (deel)product wordt gepresenteerd. De klant heeft tijdens deze meeting de kans feedback te geven aan het Development Team over het afgeleverde product, de user stories worden ofwel goedgekeurd, ofwel afgekeurd. Door deze ontwikkeling van projecten die afgevinkt kunnen worden of aan verbetering toe zijn, ontstaat de Burndown Chart. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de vordering van het lopende project en geeft een indicatie wanneer het project in zijn geheel opgeleverd kan worden. Gegeven commentaar uit de Sprint Review wordt meegenomen naar de eerstvolgende sprint en genoteerd op de Sprint Planning.

burndown chart

4. Creëren van een visie

Aan de start van een project wordt een beeld gecreëerd van de visie op het eindproduct. De Product Owner houdt ontwikkelingen binnen de betreffende markt in de gaten om tot een passende productvisie te komen. Zo beschrijft hij welke voordelen het uitvoeren van het project met zich meebrengen, wie hiervan kan profiteren en welk belang de organisatie heeft bij de ontwikkeling van het product. Interessante inzichten worden vervolgens gedeeld met de leden van het Scrum team, dit gebeurt tijdens de Sprint Planning van de eerstvolgende sprint.

Het doel van een visie is een overkoepelend idee dat voor alle leden van het Scrum team duidelijk is. Als bij de start van een project iedereen dezelfde gedachtegang heeft, zal het project hoogstwaarschijnlijk soepel en succesvol verlopen.

5. Verantwoordelijk voor de Product Backlog

Op de Product Backlog worden alle wensen van de klant weergeven, gesorteerd op basis van prioriteit. Het project, ook wel user story genoemd, dat de meeste waarde oplevert voor de klant en de gebruikers van het eindproduct worden bovenaan geplaatst, zodat deze het eerst opgepakt worden. De Product Owner is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de Product Backlog en draagt zorg voor de volgorde van de projecten. Naast de opsomming van de wensen van de klant, wordt ook een beschrijving gegeven van de projecten zodat het Development Team gelijk de inhoud van de user stories begrijpt.

Product-vs-Sprint-Backlog

Behoefte aan meer informatie? Download dan onze gratis template.
Speciaal voor Product Owners hebben wij een overzichtelijk template gecreëerd. Raak geïnspireerd en geniet meer kennis door deze hier aan te vragen.

Bekijk ook eens onze video animatie over de rol van Product Owner

Updates ontvangen van de laatste ontwikkelingen?
Onze Agile Coaches voorzien je één keer in de twee weken van een informatief artikel. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten binnen Scrum. Schrijf je via onderstaand formulier gemakkelijk in en ontvang artikelen, fijne tips en templates.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je) Of deel het in je netwerk: [addtoany]

Gratis Scrum poster

Ontvang nu de gratis Agile Scrum poster. Een handige checklist om consequent volgens de Scrum methodiek te werken.
Vraag aan