slim
samen
werken

De Scrum methode verder uitgelegd

Rollen

Product Owner: deze persoon vertegenwoordigt de belangen van alle stakeholders. Hij is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van hetgeen het scrumteam oplevert en zorgt voor het bijhouden van de product backlog en het opstellen van de user stories.

Scrum Master: Hij zorgt ervoor dat scrum op de juiste manier wordt ingezet om maximale waarde door het scrumteam te laten creëren. Dankzij de scrum master verloopt het scrum proces soepel en worden de betrokkenen gefaciliteerd in hun werk.

Scrum team: Het team is verantwoordelijk voor het opleveren van (een deel van) het product of dienst, aan het eind van de sprint. Een scrumteam is een cross-functioneel en zelfsturend team.

ASG_Netwerk-2

Lijsten

Product Backlog: een geordende lijst van alle user stories. Iedereen kan de backlog bewerken, maar de product owner is uiteindelijk verantwoordelijk voor het ordenen van de user stories.

User Story: een beschrijving van een bepaald deel van een product of dienst geschreven vanuit het standpunt van de gebruiker. De user stories bevatten een ruwe schatting van de waarde die het product heeft in verhouding tot de benodigde inzet. Meestal schrijft de product owner de user stories.

Sprint Backlog: een overzicht van het werk dat het scrumteam moet oppakken tijdens de volgende sprint. De lijst wordt gemaakt door user stories te selecteren van de product backlog tot het team genoeg werk heeft om de sprint mee te vullen. Er wordt een takenlijst bijgehouden waarop de activiteiten worden ingedeeld: (te doen / in uitvoering / afgerond)

Taak: een eenheid van werk, dat mogelijk binnen één werkdag of minder zou moeten worden uitgevoerd. Een user story bestaat uit één of meerdere taken.

Product-vs-Sprint-Backlog

Burn down chart: lijsten waarop de hoeveelheid uitgevoerd werk wordt getoond. Het scrumteam gebruikt deze lijsten om de voortgang van een sprint te visualiseren.

Impediment backlog: een lijst van de huidige bottlenecks.

Definition of Done: een checklist om te bepalen of een user story is afgerond. Deze ‘definition of done’ wordt voorafgaand aan het project vastgesteld.

Bijeenkomsten

Sprint Planning 1: (60 min per sprint week) wordt gehouden om het werk te selecteren dat moet worden gedaan voor de aankomende sprint. De Product Owner legt de inhoud van de user stories uit die samen de inhoud van de Product Backlog bepalen (wat?)

Sprint Planning 2: (60 min per sprint week) hierin wordt bepaald hoe de uitvoering van de user stories zal plaatsvinden (hoe?). Deze taak valt onder de verantwoordelijkheid van het Development Team.

Daily scrum: (ca. 15 min) is een korte vergadering die het team elke dag houdt.
Ieder teamlid beantwoordt drie vragen:
1) Wat heb ik gedaan sinds gisteren?
2) Wat ga ik vandaag doen?
3) Wat zijn mijn belemmeringen?

ASG_alg-Scrum Framework

Sprint Review: (ca. 60 min per sprint week) wordt gebruikt om te laten zien welk werk is uitgevoerd in deze sprint.

Sprint Retrospective: (ca. 45 min per sprint week) een terugblik op de afgelopen sprint. Deze retrospective wordt gebruikt om procesverbeteringen door te voeren, twee vragen staan hierbij centraal:
1) Wat ging goed tijdens de sprint?
2) Wat kan worden verbeterd voor de volgende sprint?

Estimation Meeting: (max. 60 min) deze bijeenkomst wordt gebruikt om nieuwe user stories aan de product backlog toe te voegen of om schattingen van tijdsbestedingen aan te passen.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je) Of deel het in je netwerk: [addtoany]

Gratis Scrum poster

Ontvang nu de gratis Agile Scrum poster. Een handige checklist om consequent volgens de Scrum methodiek te werken.
Vraag aan