slim
samen
werken

Scrum Sprints

Voordat het Development Team aan een Scrum sprint begint, wordt eerst vastgesteld hoe lang de sprint zal duren. Ofwel, hoe lang het team de tijd heeft om het (deel)project af te ronden. Sprints duren gemiddeld 2 tot 4 weken en volgen elkaar direct op.

Waarom wordt er gebruik gemaakt van Scrum sprints?

Volgens de werkwijze van Scrum worden projecten ondergebracht in deeltaken, die in korte periodes (Scrum sprints) worden opgeleverd. Dit geeft stakeholders de kans vaker feedback te leveren op het ontwikkelde product. Een groot voordeel daarvan is dat eventuele aanpassingen vroegtijdig kunnen worden doorgevoerd in het project; zowel het Scrum team als de klant komen zo niet voor verrassingen te staan. Daarbij worden (deel)producten slechts opgeleverd als deze werkend zijn. De opdrachtgever heeft hierdoor de mogelijkheid het product direct op te nemen in zijn bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een extra functie zijn in een webshop, zoals een andere manier van betalen.

Naamloos

Hoe werken Scrum sprints?

Ervaren de werknemers tijdsdruk door deze korte sprints of is het wel een prettige manier van werken? Marieke van den Broeke is Scrum Master en heeft inmiddels enige ervaring met haar werk binnen een Scrum team. Wij vroegen haar of het nou wel handig is om met Scrum sprints te werken.

“Ik merk dat het toepassen van sprints de leden van mijn team steeds weer motiveert om werkzaamheden op te pakken. Het gebruik van user stories helpt de taken te verduidelijken: er wordt een overzicht gecreëerd van wat er binnen het project al gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Vervolgens worden deze taken omgezet in concrete acties. Zo worden grote en vage projecten opgedeeld in sprints en wordt duidelijk welke onderdelen prioriteit hebben. Echter blijft het inschatten van hoeveel tijd per taak nodig is wel lastig, daarmee is ook het bepalen van de hoeveelheid taken die in één sprint opgepakt kunnen worden niet gemakkelijk. Maar oefening baart kunst; we merken dat hoe langer we de Scrum werkwijze toepassen, hoe productiever we zijn. Binnen het team maken we gebruik van elkaars specialiteiten: door in teams van 2 te werken leren we veel van elkaar. Dit is extra handig indien één van de leden geen ervaring heeft met een bepaalde taak, we kunnen elkaar hierbij ondersteunen. Omdat taken één voor één worden opgepakt, blijft het werkproces overzichtelijk en kan iedereen productief te werk gaan.”

Belangrijke begrippen

Als het gaat om een sprint zijn een aantal begrippen belangrijk om bekend mee te zijn, namelijk:

– Sprint Planning Meeting. In deze meeting, die maximaal 8 uur in beslag neemt, wordt met het gehele team doorgenomen wat er in de aankomende sprint moet gebeuren. Samen kiezen zij taken van de Product Backlog, die op basis van prioriteit geordend is door de Product Owner. Na het maken van deze selectie wordt bepaald hoe deze taken uitgevoerd gaan worden.
– Sprint Backlog. De Sprint Backlog wordt samengesteld door het Scrum team en geeft een overzicht van de taken die voldaan moeten worden tijdens de eerstvolgende sprint. Iedere taak komt op het bord onder ‘To Do’ te hangen. De leden van het Development Team bepalen hoeveel taken zij binnen één sprint aan kunnen.
– Sprint Retrospective. Na het opleveren van een (deel)product wordt samen met alle leden van het Scrum team de afgelopen sprint geëvalueerd. De Sprint Retrospective staat als vaste meeting gepland na iedere sprint, zodat verbeterpunten meegenomen kunnen worden naar de opvolgende sprint.
– Sprint burn-down chart. De Sprint burn-down chart geeft in één blik een overzicht van de taken die nog gedaan moeten worden in de tijd die nog rest tot het einde van de sprint.
– Estimation meeting. Voor de leden van het Development Team is het belangrijk om te weten hoeveel tijd een user story, weergeven in de Product Backlog, ongeveer in beslag gaat nemen. De teamleden krijgen hierdoor de mogelijkheid in te schatten hoeveel werk er nog ligt en hoeveel taken zij mee kunnen nemen in de Sprint Planning. Aan de hand van planning poker kunnen zij hier gezamenlijk een inschatting van maken.
– Sprint Review. Tijdens de Sprint Review wordt het (deel)project aan alle stakeholders gepresenteerd, waarbij er ruimte is voor feedback. Ook geeft het Scrum team inzicht in wat zij in de aansluitende sprint willen oppakken.
– Definition of done. De Definition of done wordt door het Development Team in de Sprint Planning opgenomen. Deze definitie dient als hulpmiddel en omschrijft onder welke voorwaarden een (deel)project opgeleverd mag worden.

Meer weten over de Sprint Retrospective? Bekijk onze animatie.

Updates ontvangen van de laatste ontwikkelingen?

Onze Agile Coaches voorzien je één keer in de twee weken van een informatief artikel. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten binnen Scrum. Schrijf je via onderstaand formulier gemakkelijk in en ontvang artikelen, fijne tips en templates.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je) Of deel het in je netwerk: [addtoany]

Gratis Scrum poster

Ontvang nu de gratis Agile Scrum poster. Een handige checklist om consequent volgens de Scrum methodiek te werken.
Vraag aan