slim
samen
werken
Scrum Master

Samenstellen van een Scrum team

Binnen de richtlijnen van Scrum wordt weinig gezegd over op welke manier een team het best samengesteld kan worden, terwijl een overwogen mix van leden belangrijk is om succesvol te functioneren. In een column van Peter Speijdel worden verschillende criteria behandeld waarop een evenwichtig Scrum team gevormd kan worden. In Scrum wordt er vanuit gegaan […]

Scrum werkwijze

Scrum: de Sprint Backlog

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan wordt er binnen de Scrum werkwijze gebruik gemaakt van een takenbord, ook wel Sprint Backlog genoemd. Het doel hiervan is om overzicht te creëren van de taken die nog gedaan moeten worden, waar leden van het Development Team mee bezig zijn en taken die afgerond zijn. Ieder […]

Scrum werkwijze

Scrum Sprints

Voordat het Development Team aan een Scrum sprint begint, wordt eerst vastgesteld hoe lang de sprint zal duren. Ofwel, hoe lang het team de tijd heeft om het (deel)project af te ronden. Sprints duren gemiddeld 2 tot 4 weken en volgen elkaar direct op. Waarom wordt er gebruik gemaakt van Scrum sprints? Volgens de werkwijze […]

Scrum werkwijze

Begrippen binnen Scrum

Scrum kan intimiderend overkomen doordat het zoveel, wellicht nog onbekende, benamingen bevat. In deze blog geven we uitleg over de begrippen binnen Scrum. Agile Agile is een overkoepelende term dat staat voor ‘behendig’ en ‘lenig’. De visie omtrent dit thema is gebaseerd op het Agile Manifesto dat opgebouwd is rondom één doel: de klant zo […]

Scrum werkwijze

Daily Scrum

In de Daily Scrum worden alle teamleden – voor een maximale duur van 15 minuten – verzameld om een dagstart te maken. Ieder beantwoordt een aantal vragen om te bepalen hoe ver zij zijn met de werkzaamheden, wat zij de komende 24 uur van plan zijn en of zij ergens hulp bij nodig hebben. Waarom […]

Scrum werkwijze

Leden binnen een Scrum team

Ondanks het feit dat er binnen Agile Scrum verschillende rollen worden onderscheiden, zijn deze niet hiërarchisch ingedeeld. Samenwerking is de drijfveer: als Scrum team worden projecten aangepakt. Scrum Master Deze persoon vervult de rol van begeleider, hij ondersteunt het team zodat de leden rustig aan de slag kunnen met de taken. Zo regelt hij trainingen […]

Scrum werkwijze

Wat is Scrum?

Scrum heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Zowel kleine als grote organisaties maken gebruik van deze werkwijze. Maar wat is Scrum? En waarvoor wordt Scrum gebruikt? De kern van Scrum Scrum is een manier van werken, door middel van een Agile techniek wordt er gestreefd naar een zo’n effectief en flexibel mogelijke werkwijze. Binnen […]

Gratis Scrum poster

Ontvang nu de gratis Agile Scrum poster. Een handige checklist om consequent volgens de Scrum methodiek te werken.
Vraag aan