slim
samen
werken
Certificering

Certificering na een Scrum training – hoe zit dat?

Als je van plan bent een Scrum training te volgen, zal je je verdiepen in alle informatie om te bepalen welke training het meest geschikt is voor jou. Vergeet hierbij niet om onderzoek te doen naar certificeringen en examens. Er bestaan verscheidene certificeringen en niet voor iedere training kun je examen doen. Het is dus […]

Scrum werkwijze

Wat is een Definition of Done? Een uitleg met passende voorbeelden

Voor de start aan een nieuwe sprint wordt bepaald wanneer een item van de Product Backlog als ‘done’ kan worden gemarkeerd. Een volledige omschrijving in overleg met alle teamleden zal ervoor zorgen dat het Scrum team optimaal functioneert. Indien er geen duidelijkheid bestaat over de Definition of Done kunnen er, vooral tijdens de Sprint Review, […]

Agile methode

5 tips voor een goede Daily Stand-up

In de Daily Stand-up wordt een dagstart gemaakt met alle leden van het Scrum team. Binnen een tijdsbestek van 15 minuten wordt de planning voor de komende 24 uur doorgenomen; ook zaken waar collega’s tegenaan lopen en hulp bij nodig hebben wordt ter sprake gebracht. Sommigen zien deze dagelijkse meeting als tijdsverspilling, maar wij zijn […]

Agile methode

Wat doet een Product Owner? 5 taken + animatie video en template

Binnen een Scrum team worden verschillende rollen onderscheiden, zo heb je de Scrum Master, de leden van het Development Team en de Product Owner. Laatstgenoemde neemt de communicatie tussen de stakeholders en het team op zich en heeft de taak zoveel mogelijk waarde te geven aan het eindproduct. Maar hoe gaat de Product Owner te […]

Scrum werkwijze

Wat je wilt weten over Scrum: de Scrum Guide

De Scrum Guide De Scrum Guide is geschreven door Ken Schwaber en Jeff Sutherland en dient als een naslagwerk om een beknopt overzicht te krijgen van het werken met Scrum. Met Scrum worden projecten op een structurele, efficiënte wijze opgeleverd. Dit kan zeker geschikt zijn voor complexe projecten in omgevingen waarin processen vaak kunnen veranderen. […]

Scrum Master

Samenstellen van een Scrum team

Binnen de richtlijnen van Scrum wordt weinig gezegd over op welke manier een team het best samengesteld kan worden, terwijl een overwogen mix van leden belangrijk is om succesvol te functioneren. In een column van Peter Speijdel worden verschillende criteria behandeld waarop een evenwichtig Scrum team gevormd kan worden. In Scrum wordt er vanuit gegaan […]

Scrum werkwijze

Scrum: de Sprint Backlog

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan wordt er binnen de Scrum werkwijze gebruik gemaakt van een takenbord, ook wel Sprint Backlog genoemd. Het doel hiervan is om overzicht te creëren van de taken die nog gedaan moeten worden, waar leden van het Development Team mee bezig zijn en taken die afgerond zijn. Ieder […]

Scrum werkwijze

Scrum Sprints

Voordat het Development Team aan een Scrum sprint begint, wordt eerst vastgesteld hoe lang de sprint zal duren. Ofwel, hoe lang het team de tijd heeft om het (deel)project af te ronden. Sprints duren gemiddeld 2 tot 4 weken en volgen elkaar direct op. Waarom wordt er gebruik gemaakt van Scrum sprints? Volgens de werkwijze […]

Scrum werkwijze

Begrippen binnen Scrum

Scrum kan intimiderend overkomen doordat het zoveel, wellicht nog onbekende, benamingen bevat. In deze blog geven we uitleg over de begrippen binnen Scrum. Agile Agile is een overkoepelende term dat staat voor ‘behendig’ en ‘lenig’. De visie omtrent dit thema is gebaseerd op het Agile Manifesto dat opgebouwd is rondom één doel: de klant zo […]

Scrum werkwijze

Daily Scrum

In de Daily Scrum worden alle teamleden – voor een maximale duur van 15 minuten – verzameld om een dagstart te maken. Ieder beantwoordt een aantal vragen om te bepalen hoe ver zij zijn met de werkzaamheden, wat zij de komende 24 uur van plan zijn en of zij ergens hulp bij nodig hebben. Waarom […]

Gratis Scrum poster

Ontvang nu de gratis Agile Scrum poster. Een handige checklist om consequent volgens de Scrum methodiek te werken.
Vraag aan